Sukupolvenvaihdos, muutakin kuin verojen minimointia

Omistajuuden kehityskaaressa tulee jossain vaiheessa vääjäämättä vastaan sukupolvenvaihdos tai elämäntyön myynti. Se on usein päätös pitkälle ja ansioituneelle yrittäjyydelle.

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä yrityksen perustaja joutuu tekemään monia päätöksiä, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia. Yrittäjällä itsellään ei ole useinkaan kokemusta mitä tulisi ottaa huomioon ja miten lähestyä usein vaikeita kysymyksiä.

Sukupolvenvaihdoksessa keskitytään usein pelkästään juridisiin seikkoihin. Pääosassa on verojen minimointi. Verosuunnittelun lisäksi tulee yrityksen perustajan olla selvillä monesta muustakin asiasta, jotka vaikuttavat yrityksen tulevaisuuteen sekä uuden sukupolven jäseniin.

On huomioitava, että sukupolvenvaihdos on suuri muutos niin yritykselle kuin perheellekin. Suuri muutos vaatii hyvää suunnittelua sekä asianosaisten sitouttamista päätöksiin. Kun organisaation sisällä tapahtuu muutoksia tai yritykseen liittyy uusia perheenjäseniä, on ensi arvoisen tärkeää, että hyvät hallintotavat ovat käytössä. Näin ei tule vastaan yllättäviä tilanteita, jotka voivat aiheuttavat kitkaa yrityksessä tai omistajien kesken.

On tärkeää, että sukupolvenvaihdoksen suunnittelu aloitetaan riittävän ajoissa ja annetaan sille riittävästi aikaa. Liiallinen kiire ja huolimattomuus päätöksissä voi aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja.

Jos yritykselläsi on tarvetta uudistaa hallitusta tai liiketoiminta kaipaa kehittämistä, niin ota yhteyttä.

harri@glera.fi tai 0400 595 593. www.glera.fi/