Harri Huhtamaa, Glera Consulting Oy

Hyvät hallintotavat
perheyrityksessä
(Family Business
Governance).

Blogi, Harri Huhtamaa 13.12.2018

Perheyritykseen sisältyy paljon tunteita ja odotuksia hyvästä tulevaisuudesta. Yrityksen päätehtävä on luoda hyvinvointia koko perheelle monessa sukupolvessa. Perheyritys syntyy usein yhden ihmisen yrittämisestä, missä yrittäjä toimii toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana sekä yhtiökokouksena. Ajan kuluessa uusi sukupolvi liittyy yritykseen työntekijöinä ja myös omistajina.

Perhe tuo paljon tunteita perheyritykseen ja jos niitä ei hallita viisaasti on mahdollista, että ne tuhoavat yrityksen. Hyvän ilmapiirin merkitys on kasvanut viime aikoina ja sen merkitystä ei kannata vähätellä. Läpinäkyvyys, avoimuus sekä oikeudenmukaisuus auttavat hyvän ilmapiirin luomisessa.

Yrityksen kasvu tuo mukanaan tarpeen luoda perheyritykselle ohjeistuksen ja säännöstön, joka määrittää toimintatavat sekä perheenjäsenten roolit yrityksessä. Hyvä hallintotapa ei ole itsestäänselvyys perheyrityksissä. Monissa tapauksissa ei olla edes tietoisia, mitä hyvä hallintotapa tarkoittaa ja mitä sen puuttuminen vaikuttaa yrityksen omistamiseen, liiketoimintaan ja perhedynamiikkaan. Jotta perheyrityksen toiminta ei kaatuisi perhedynamiikan rikkoutumiseen, hyvät hallintotavat on syytä ottaa käyttöön.

Hyvät hallintotavat tulisi ottaa käyttöön ennen ensimmäistä sukupolvenvaihdosta. Tällöin kenttä on vielä neitseellinen ja eikä perheyritys ole vaikuttanut perhedynamiikkaan. On luotu hyvä yrittämisen kulttuuri.

Hyvän hallintotavan tuottamat hyödyt vaihtelevat ja hyötyjen arvioinnissa ja suunnittelussa tulee huomioida organisaation olemassa olevat toiminta- ja päätöksentekotavat. Osakeyhtiön hallinto perustuu menettelyiltään suurelta osin itsesääntelyyn ja erityisesti se on sitä pk-yrityksissä. Jos hyvän sisäisen toimintakoodiston rakentaminen ja toiminnan käytäntöjen yhdenmukaistaminen kiinnostavat ja näet niissä mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaa, ota yhteyttä harri@glera.fi tai 0400 595 593.